მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები
>>>
წლის აქციონერთა კრება 10.04.2024
წლის აქციონერთა კრება 27.03.2024

მეორე მოწვევის კრება 04.10.2023წ

პირველი მოწვევის კრება 21.09.2023წ
პირველი მოწვევის კრება
მეორე მოწვევის კრება
მესამე მოწვევის კრება
კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება

მეორე მოწვევის კრება-22.05.2023წ

მესამე მოწვევის კრება-29.05.2023წ

 

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69