მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები
>>>

მეორე მოწვევის კრება 04.10.2023წ

პირველი მოწვევის კრება 21.09.2023წ
პირველი მოწვევის კრება
მეორე მოწვევის კრება
მესამე მოწვევის კრება
კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება

მეორე მოწვევის კრება-22.05.2023წ

მესამე მოწვევის კრება-29.05.2023წ

 

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69