მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ხელშეკრულება

ხელშეკრულება №1
ხელშეკრულება №2
ხელშეკრულება №3
ხელშეკრულება №6
 
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ხელშეკრულება
ხელშეკრულება №5
ხელშეკრულება №6
 
საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ხელშეკრულება
ხელშეკრულება №4
 
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@caucasus.net      
Tel: (+99532) 264-28-69