მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

ნორმატიული აქტები 

სემეკის 2009-წლის 9 ივლისის №12 დადგენილება ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ
გაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალი
ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესები
 
 
 
 
 
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@caucasus.net      
Tel: (+99532) 264-28-69