მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

განაცხადის ტიპიური ფორმები 

აბონენტის გაყოფა
აბონენტის მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა
აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლა
ახალი მომხმარებლის მიერთება
მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმება
მრიცხველის შემოწმების მოთხოვნა
ქსელზე შეჭრა და აღრიცხვის კვანძზე მოყვანა
ქვეაბონენტად აყვანა
თანხის კორექცია
 
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@caucasus.net      
Tel: (+99532) 264-28-69