მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები
ტარიფები
ბუნებრივი გაზის ტარიფები
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდები ბუნებრივი გაზის ტარიფი 01.06.2022 წლიდან
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდები ბუნებრივი გაზის ტარიფი 01.07.2022 წლიდან
 
 
 
 
 
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@caucasus.net      
Tel: (+99532) 264-28-69