მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

>>>

რეგულირებადი ინფორმაცია
2020 წლის წლიური ანგარიშგება
2021 წლის შუალედური ანგარიშგება

 

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69