მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები
 
სს ,,ენერგოკავშირი”, რომელიც დაფუძნებულია გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლოს 2003 წლის 20 ოქტომბერს №1/5-53 დადგენილებით, არის სემეკის ბუნებრივი გაზის უვადო ლიცენზიანტი, რომლის სამოქმედო არეალს წარმოადგენს თბილისი, მუხიანის დასახლება და გლდანის მე-5,6,7,8 მიკრორაიონები.
 
სს ,,ენერგოკავშირი” არის ღია სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერებიც რეგისტრირებულნი არიან სს ,,კავკასრეესტრში”, მის: თბილისი, ვაჟა ფშაველას 71, მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული.
 

სს ,,ენერგოკავშირი”-ს ფაქტიური მისამართი, თბილისი, მუხიანის დასახლება ჳ მ/კ; კორპუსი-5 

 
მედიასაშუალებები: ტელეკომპანია იმედი და რუსთავი 2
ინფორმაცია მისაწოდები ბ/გაზის შესახებ ქვეყნდება გაზეთში ,,საქართველოს რესპუბლიკა”
აკრედიტებული ლაბორატორია: შ.პ.ს ,,ყასტრანსგაზი-თბილისი” მეტროლოგიის განყოფილება, მის: თბილისი, მიცკევიჩის 18ა
 
>>>საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის, ,,ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ” სემეკის 2005 წლის 30 დეკემბრის #30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, #22 დადგენილებით, 2021 წლის 1 ივლისიდან სს ,,ენერგოკავშირი”-ს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდებელი კუბურ მეტრი ბუნებრივი გაზის ტარიფი განისაზღვრა დღგ-ს გარეშეჶ 48.978 თეთრით, (მიწოდება 35.838თ. ტრანსპორტირება 1.895თ. და განაწილება 11.245თ.) დღგ-ს ჩათვლით 57.794 თეთრით. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან და მოსახლეობის მძიმე სოციალური ფონიდან გამომდინარე, სს ,,ენერგოკავშირი”-ს მმართველმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება, მოგების მინიმალიზაციის ხარჯზე დაწიოს ტარიფი 55.5 თეთრამდე. ტარიფი შეიძლება გაიზარდოს, სემეკის მიერ დადგენილ ზღვრულ ოდენობამდე 57.794 თეთრამდე, რაც დამოკიდებული იქნება დოლარის კურსზე და ფასთა სხვაობაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებრივი აირის შესყიდვა მომწოდებელი კომპანიიდან ხდება დოლარის კურსის მიხედვით.
 
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდები ბუნებრივი გაზის ტარიფი 01.07.2022 წლიდან

2023 წლის  1 სექტემბრიდან მცირდება სს ,,ენერგოკავშირის,, არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის  მისაწოდები ბუნებრივი გაზის ტარიფი . 1 კუბ მეტრი ბ/გაზის ღირებულება 01.09.2023 წლიდან იქნება 1 ლარი და 24 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით, ვადის გადაცილების შემთხვევაში 1 ლარი და 29 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით. გთხოვთ არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები 1 სექტემბრისთვი მობრძანდეთ საზოგადოების ოფისში  ხელშეკრულების გასაფორმებლად

>>>მომწოდებელი კომპანიის მიერ, არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდები ბუნებრივი გაზის ღირებულების 1000 კუბ. მეტრზე 35 დოლარით გაზრდის გამო, 2022 წლის 1 ივლისიდან გაიზრდება გაზის ტარიფი 10 თეთრით.გთხოვთ, 2022 წლის 13 ივნისიდან 30 ივნისამდე მობრძანდეთ საზოგადოების ოფისში ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

ჩამოტვირთე შეტყობინება#37
ჩამოტვირთე ბრძანება #15/87 , 19.12.2022 წლის დადგენილება #69
ჩამოტვირთე ბრძანება #14/10 და დადგენილება #22

ჩამოტვირთე წესდება

ჩამოტვირთე: უსაფრთხოების წესები

ეროვნული ბანკი
აქციონერთა საერთო კრება
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69