მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

>>>სს ,,ენერგოკავშირი”, რომელიც დაფუძნებულია გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლოს 2003 წლის 20 ოქტომბერს №1/5-53 დადგენილებით, არის სემეკის ბუნებრივი გაზის უვადო ლიცენზიანტი, რომლის სამოქმედო არეალს წარმოადგენს თბილისი, მუხიანის დასახლება და გლდანის მე-V,VI,VII და VIII მიკრორაიონები.

>>>სს ,,ენერგოკავშირი” არის ღია სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერებიც რეგისტრირებულნი არიან სს ,,კავკასრეესტრში”, მის: თბილისი, ვაჟა ფშაველას 71, მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული, ტელ:(+99532) 2 500 211 
>>>სს ,,ენერგოკავშირი”-ს ფაქტიური მისამართი, თბილისი, მუხიანის დასახლება I მ/კ; კორპუსი-5 
მედიასაშუალებები: ტელეკომპანია იმედი და რუსთავი 2 
ინფორმაცია მისაწოდები ბ/გაზის შესახებ ქვეყნდება გაზეთში ,,საქართველოს რესპუბლიკა” 
აკრედიტებული ლაბორატორია: შ.პ.ს ,,ყასტრანსგაზი-თბილისი” მეტროლოგიის განყოფილება, მის: თბილისი, მიცკევიჩის 18ა 
 

>>>>სს "ენერგოკავშირი”-ს გენერალურ დირექტორს 2019 წლის 26 აგვისტოს #12/40 ბრძანებით, 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდებელი 1 კუბური მეტრის ბუნებრივი გაზის ღირებულება განისაზღვრა ერთი ლარით და ხუთი თეთრით (დღგ-ს ჩათლით), ვადის გადაცილების შემთხვევაში ერთი ლარით და ათი თეთრით (დღგ-ს ჩათვლით).

 

>>>>საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბერის #42 დადგენილებიდან გამომდინარე, სს "ენერგოკავშირი"-ს გენერალური დირექტორის 2019 წლის 26 დეკემბრის ბრძანებით შეიცვალა სს "ენერგოკავშირი"-ს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის ტარიფი და 2019 წლის 1 იანვრიდან განისაზღვრა 49.444 თეთრით, დღგ-ის ჩათვლით (41.901დღგ-ს გარეშე), 1 კუბურ მეტრზე.

  საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის შეტყობინების საფუძველზე, მაღალი წნევის მაგისტრალზე, სარემონტო სამუშაოების გამო, მ/წლის 10 დეკემბრის, დილის 06:00 საათზე, შეგიწყდებათ გაზის მოწოდება. აღდგენა მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ეტაპობრივად. გთხოვთ გაზის შეწყვეტისთანავე გამორთოთ ყველა ხელსაწყო და გადაკეტოთ მთავარი ონკანი, რათა მოხდეს გაზის დროული და უსაფრთხო აღდგენა.

 

ჩამოტვირთე წესდება

რეგულირებადი ინფორმაცია

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69